Wat zijn de verschillende soorten elektriciteitswerken?

Voor veel mensen houdt elektrotechnisch werk alleen de installatie en reparatie van een elektrisch systeem in. Dat is niet waar. In feite is elektriciteit een vrij breed gebied. Het omvat een hele reeks activiteiten. Elk van hen vereist een hoog niveau van technische bekwaamheid en kennis van elektrische normen. Ze moeten dus worden uitgevoerd door een deskundige, met name een elektricien.
verschillende soorten elektriciteitswerken

Elektrische installatie

De elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik staat bovenaan de lijst van elektrische werkzaamheden en wordt uitgevoerd door een elektricien. Het bestaat uit het creƫren van het systeem dat een huis in staat stelt veilig gebruik te maken van elektrische energie. Het is opgebouwd uit verschillende elementen, waaronder kabels en apparaten zoals schakelaars, stroomonderbrekers en verdeelborden.

De plaats van elk uitrustingsstuk moet zorgvuldig worden gekozen. De elektricien moet ervoor zorgen dat de nieuw aangelegde elektrische installatie zowel functioneel als veilig is. Hij moet dus een plan opstellen. Bovendien moet hij de onderdelen van het systeem zorgvuldig kiezen. De elektrische installatie eindigt met de aansluiting op het distributienet. Er zij op gewezen dat al deze taken moeten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de norm NF C 15-100.

Elektrisch onderhoud en reparatie

Het onderhoud van het elektrisch circuit maakt ook deel uit van de elektriciteitswerken. Zij bestaat met name in het controleren van de goede werking van alle onderdelen van de installatie en het vooraf opsporen van eventuele gebreken die de veiligheid van de bewoners van een woning kunnen bemoeilijken en in gevaar brengen. Het is mogelijk om deze taak zelf uit te voeren. De tussenkomst van een vakman is echter noodzakelijk als u de levensduur van de installatie wilt garanderen.

We moeten het nu hebben over elektrische reparaties. Dit is een van de meest delicate taken bij elektrisch werk. Bovendien kan de storing zich op elk moment voordoen. Wat de oorzaak betreft, kan het gaan om een defect apparaat of een installatie die te oud is of niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. De elektricien moet op zoek gaan naar de oorzaak van de storing alvorens tot reparatie over te gaan.

Elektrische renovatie

De technologieƫn voor elektrische installaties evolueren van dag tot dag. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsnormen. Het komt voor dat apparatuur die nog in goede staat is, niet meer werkt omdat ze van slechte kwaliteit is. Daarom moeten ze worden vervangen. Renovatie van de elektriciteit is dus een technische ingreep die alleen door een echte vakman kan worden uitgevoerd. Deze moet het circuit zorgvuldig bestuderen om de betrouwbaarheid en de doelmatigheid ervan te beoordelen.

Wanneer een belangrijke wijziging aan de installatie moet worden aangebracht om gevaren te voorkomen, spreekt men niet meer van renovatie maar van aanpassing aan de elektrische normen. De elektricien ontwerpt een nieuw installatieplan. Vaak moet hij het netwerk ontmantelen en volledig opnieuw installeren om het in overeenstemming te brengen met de NF C 15-100 norm.

Installatie van elektrisch materiaal

De laatste jaren zijn er veel elektrische apparaten op de markt gebracht om de veiligheid van een woning te verbeteren. De installatie ervan maakt ook deel uit van de verschillende soorten elektrische werkzaamheden. Om te beginnen moeten we het hebben over de installatie van domotica. Deze operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde vakman met een uitgebreide kennis op dit gebied. Zijn rol bestaat erin een reeks elektrische apparaten te installeren die een woning kunnen omvormen tot een slimme woning. Met domotica kunnen de bewoners van het pand bijvoorbeeld de werking van de verwarming en diverse huishoudelijke apparaten op afstand bedienen.

Een ander voorbeeld is de installatie van een rookmelder. Dit is een instrument dat het risico op brand van tevoren kan detecteren. De installatie ervan is verplicht en de voorkeur moet worden gegeven aan toestellen die voldoen aan de Europese norm EN14604 en een NF-certificering hebben. De installatie van een rookmelder moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien.

Bron: elektricien-jk.be