Categorieën
Uncategorized

Vernieuwen van de elektriciteit in uw huis: de kosten van renovatiewerkzaamheden

De prijs van een elektriciteitsrenovatie hangt af van een aantal factoren: gaat het om de herelektrificatie van een oud huis? Gaat het om een gedeeltelijke of volledige renovatie? Wat is de staat van de bestaande elektrische installatie? Voor het elektrisch opknappen van een huis moet u rekenen op een bedrag tussen 45 en 190 euro per m².

Prijs van elektrische renovatiewerkzaamheden 2022

Prijs van een elektrische renovatie naar type interventie

Hieronder vindt u de gemiddelde prijs voor elektrische renovatie in een huis of appartement. Deze prijzen zijn inclusief de levering en installatie.

Prijs voor elektrische renovatie Prijs per m² Details van de ingreep
Veiligheidsoperatie 45 tot 85 € Diagnose van de bestaande, verandering van kabels, wijziging van onderdelen van het elektrisch paneel, aarding.
Deeltelijke renovatie 70 tot 130 € Diagnose van het bestaande, vernieuwing van de bedrading, wijziging van het elektrische paneel, toevoeging van DCL-inbouwdoos, aarding, installatie van een gecontroleerde mechanische ventilatie.
Volledige renovatie 130 tot 190 € Deels renovatie + wijziging van schakelaars en stopcontacten, installatie van een communicatiebord, aanbrengen van RJ45-bekabeling, verplaatsing van elektronen in het elektrische circuit.

Bij een elektrisch renovatieproject zal de elektricien 3 mogelijke types van distributie voorstellen:

 1. Zichtbare installatie: bij deze methode moeten de kabels in zichtbare kabelgoten (sokkels) worden gelegd om alle kamers van stroom te voorzien. Dit is de gemakkelijkste en dus goedkoopste manier van installeren.
 2. Inbouwinstallatie: bij deze methode worden uitsparingen in de muren of plafonds gemaakt om de elektrische circuits te verbergen. Dit is de duurste methode, maar zij biedt een optimaal esthetisch resultaat
 3. Halfinbouw: een interessant compromis waarbij een verzonken deel met een vooruitspringend deel wordt gecombineerd

plan voor elektrische renovatie
Naast de aard van de elektrische distributie, zullen andere elementen een impact hebben op de prijs van een elektrische renovatie, vandaar het belang van het verkrijgen van een elektrische offerte om elektriciens te vergelijken voordat u begint. Dit zijn de belangrijkste criteria die de prijsverschillen tussen elektriciens verklaren:

 • De toestand van het bestaande elektriciteitsnet
 • De keuze van de uitrusting: instapmodel, middenklasse of topklasse
 • Type distributie: inbouw of opbouw
 • De toegankelijkheid van het terrein: noodzaak van steigers, enz.
 • Het uurtarief van de elektricien: afhankelijk van zijn ervaring en kwalificatie

AAN WELKE NORMEN MOET WORDEN VOLDAAN?
Voor een globale elektrische renovatie moet de norm NF C 15-100 naar de letter worden toegepast. Voor een gedeeltelijke renovatie daarentegen is naleving van de norm NF C 15-100 niet meer vereist, alleen het veiligheidsaspect. Meer informatie over de NF C 15-100 norm

Prijs van een elektrische renovatie per m2 oppervlakte

Het opknappen van de elektriciteit in een huis kost over het algemeen meer dan voor een flat. Ontdek de verschillende schattingen naargelang de oppervlakte van uw huis of appartement:

Woningtype en -gebied Veiligheidshandeling Deeltelijke elektrische renovatie zonder elektrische verwarming Deeltelijke renovatie met elektrische verwarming Volledige elektrische renovatie
30-40 m2 appartement 1,400-2,000 € 3,200-4,200 € 4,000-5,500 € 2,600-3,100 €
Appartement 50 tot 60 m² 2.400 tot 3.300 € 5.800 tot 6.800 € 7.000 tot 8.800 € 4.200 tot 5.500 €
Appartement 80 tot 90 m² 3.800 tot 5.000 € 9.400 tot 11.000 € 11.000 tot 14.500 € 6.900 tot 8.500 €
100 m² huis 6.000 tot 8.500 € 13.000 tot 16.000 € 17.000 tot 21.000 € 9.500 tot 11.500 €
Huis 150 m² 9.000 tot 13.000 € 19.000 tot 23.000 € 26.000 tot 31.000 € 14.000 tot 17.000 €
Woning 200 m² 12.000 tot 17.000 € 26.000 tot 31.000 € 34.000 tot 41.000 € 19.500 tot 23.000 €

Wanneer moet u uw elektriciteit laten herbedraden?

Er zijn verschillende redenen waarom u uw huis zou willen herbedraden. Hier zijn de 5 meest voorkomende:

 • Veiligheid: woningbranden worden vaak veroorzaakt door een elektrisch defect ten gevolge van een verouderde installatie: bedradingsproblemen, defecte stopcontacten, enz.
 • Voor het comfort: de huidige manier van leven en de talrijke apparaten die in woningen aanwezig zijn: huishoudelijke apparaten, multimediaschermen, elektrische verwarming. Al deze apparatuur verbruikt energie. Het is belangrijk te controleren of uw elektriciteit al deze belastingen kan dragen en of ze goed gedimensioneerd is
 • Voor uitbreidingen van woningen: als de woonoppervlakte toeneemt, moet absoluut worden nagegaan of de installatie krachtig genoeg is. Zo niet, dan is een upgrade vereist
 • Vóór de verkoop van uw woning: ook al hoeft de elektrische installatie niet te worden vernieuwd voor een verkoop (alleen een elektrische diagnose is vereist voor installaties ouder dan 15 jaar). Het is echter nog steeds een belangrijke troef die een toekomstige koper vertrouwen zal geven
 • Voordat u uw woning verhuurt: de wet vereist dat de verhuurder accommodatie aanbiedt die aan de vereiste normen voldoet. Tegelijkertijd vereist de ALUR-wet van 2014 dat een diagnose wordt uitgevoerd door een gecertificeerde professional voor alle elektrische apparatuur ouder dan 15 jaar

Elektrische renovatie stap voor stap

Om te begrijpen hoe een elektrische renovatie door een vakman in zijn werk gaat, volgen hier de belangrijkste stappen.

Diagnose van de bestaande installatie

Om een zeer nauwkeurig beeld te krijgen van de bestaande installatie, is de diagnose een van de eerste vereisten voor elektrische renovatie. Het benadrukt belangrijke punten:

 • De toestand van de installatie
 • De risico’s
 • Aanbevelingen om het op peil te brengen

Opstellen van installatieplannen

Na de gebreken of tekortkomingen te hebben geïnventariseerd, zal de vakman een bouwkundig elektrisch plan opstellen voor de installatie van de nieuwe elektrische installatie. Upgraden kan verschillende soorten werkzaamheden inhouden, zoals

 • Vervanging van elektrische kabels en bedrading
 • Wijziging van elektrisch materiaal: wijziging van een schakelbord, verplichte aarding, vervanging van zekeringen, aanbrengen van beveiligingen, enz.
 • Toevoegen van verplichte onderdelen (schakelaars, enz.)

elektrische test

Verwijdering van de vorige installatie

De ontmanteling van de bestaande elektrische installatie is soms complexer dan de renovatie zelf. De vakman snijdt in de macht om verouderde apparatuur te verwijderen. Hier komt de diagnose tot zijn recht, want deze dient als referentiepunt voor de ontmanteling van archaïsche apparatuur en apparatuur die moet worden behouden.

Elektrische renovatie

Na de ontmanteling is het tijd om de nieuwe elektrische apparatuur te installeren. Voor deze fase zal de elektricien het eerder getekende plan gebruiken. Tijdens deze fase zal de professional werken aan :

 • Identificeer en noteer de verschillende elementen van de installatie
 • Omhulsels toevoegen
 • Het inbrengen van elektrische draden in de omhulsels
 • De apparatuur op zijn plaats zetten en onderling verbinden
 • Het elektrische paneel aanpassen en ervoor zorgen dat het goed werkt
 • Verbind de installatie met de aardverbinding

elektricien installatie

Welke vakman om de elektriciteit opnieuw te doen?

Elke opdracht is uniek en heeft zijn eigen specifieke kenmerken (de prijs voor de reparatie van een intercom is niet vergelijkbaar met die van een volledige elektrische renovatie). Om een nauwkeuriger idee te krijgen van de kosten van dit soort werk, moet u weten dat de kosten van de arbeid van een elektricien tussen de 40 en 60 € / uur liggen. In deze prijsklasse is geen rekening gehouden met reiskosten of de 10% BTW (geldig voor een woning die meer dan 2 jaar oud is).

Als het niet gaat om een volledige renovatie, maar alleen om een reparatie, kunt u terecht bij het net voor elektrische reparaties.
renovatie elektrische panelen

Het kiezen van een professionele elektricien

Voordat u een offerte aanvraagt, moet u prioriteit geven aan het zoeken naar gekwalificeerde elektriciens. Vergeet ook niet na te gaan of zij het RGE-label (erkend als milieugarant) hebben. Deze RGE-kwalificatie is belangrijk omdat u daarmee subsidies voor uw werk kunt krijgen: ecolening tegen nultarief, belastingkrediet voor energietransitie (CITE).

KAN JE DE ELEKTRICITEIT ZELF HERSTELLEN ?
Het is belangrijk te weten dat dit werk uiterst delicaat, om niet te zeggen gevaarlijk is. Een onzorgvuldige aansluiting of apparatuur van slechte kwaliteit kan leiden tot brand of elektrocutie. Hoewel het mogelijk is om kleine werkzaamheden zelf uit te voeren, raden wij u aan om een serieuze professional in te schakelen voor elektrische renovatie.

Controleer de verplichte verzekering van elektriciens

Alvorens de elektrische offerte te ondertekenen, moet een andere controle worden uitgevoerd: de verzekering. Controleer of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering up-to-date is, evenals de tweejaarlijkse en tienjarige garantie.

 • De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de beroepsbeoefenaar en zijn klanten in geval van schade voor of na de werkzaamheden.
 • De tienjarige garantie houdt in dat de professionele elektricien alle schade herstelt die zich voordoet gedurende de 10 jaar na oplevering van het werk. Dit is verplicht voor nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties. Het beschermt u tegen defecten en gebreken voor een periode van 10 jaar.
 • De tweejaarlijkse garantie dekt, zoals de naam al zegt, alle elektrische werkzaamheden die worden uitgevoerd gedurende de 2 jaar die volgen op de voltooiing van de werkzaamheden. Ook bekend als de garantie van goede werking, is deze vaak opgenomen in het verzekeringscontract van tien jaar.

Het is ook belangrijk te bedenken dat verzekeringsmaatschappijen in geval van schade alleen zullen uitkeren op basis van een elektrische installatie die voldoet aan de geldende normen.

Vermogen en standaard van de elektrische installatie

Alles wat u moet weten over de elektrische norm NF C 15-100

Deze norm regelt de elektrische laagspanningsinstallaties. Zij regelt verschillende parameters: ontwerp, uitvoering, inspectie en onderhoud van installaties. Het biedt veiligheid en een garantie voor een correcte werking. Dit protocol wordt regelmatig bijgewerkt, zodat rekening kan worden gehouden met de evolutie van de behoeften van de consument, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de veiligheidseisen.

Alle elektrische installaties, zowel nieuwe als gerenoveerde, moeten aan deze norm voldoen.

Betrokken ruimte Technische vereisten
Woonkamer Oppervlakte minder dan 28 m² Er zijn minimaal 5 stopcontacten (geaard) nodig.
  Oppervlakte groter dan 28 m², minimaal 7 stopcontacten vereist = 1 speciaal stopcontact bestemd voor alle communicatienetwerken: telefonie, IT.
Keuken Oppervlakte minder dan 4 m², 3 geaarde stopcontacten.
  Meer dan 4 m², 4 stopcontacten nodig om boven het werkblad te plaatsen.
  Mogelijkheid om een vijfde uitlaat naast de afzuigkap toe te voegen, waarbij een minimale afstand van 1,80 m tot de vloer in acht moet worden genomen.
Ruimte 3 minimaal geaarde stopcontacten.
  1 extra stopcontact dat grenst aan de hoofdschakelaar van het licht.
  1 eindcontactdoos voor het communicatienetwerk, naast een stopcontact.
Badkamer Om maximale veiligheid te garanderen, zijn er 3 beschermingszones gedefinieerd. Elke zone staat de installatie van elektrische elementen toe of verbiedt deze. Alleen een elektricien beheerst de zeer specifieke berekeningen die moeten worden gemaakt. 
  Buiten deze beschermingszones kunt u een extra (aard)contactdoos installeren, evenals een tweede naast de hoofdschakelaar in de doucheruimte.
Toiletten Als het toilet zich buiten de doucheruimte bevindt, mag u een stopcontact naast de lichtschakelaar plaatsen.
Gangen en looppaden In beide ruimten groter dan 4 m2 mag u verplicht een geaard stopcontact aanbrengen.

componenten voor elektrische renovatie

Wat is het benodigde elektrische vermogen?

Het elektrisch vermogen wordt uitgedrukt in kVA. Het doel is ervoor te zorgen dat het voldoende is om uw behoeften aan elektriciteitsverbruik te dekken. Raadpleeg hiervoor de factuur van uw energieleverancier, waarop de kosten van uw abonnement staan vermeld, maar ook uw elektriciteitsverbruik in kWH.

Het energieverbruik in de gaten houden is een prioriteit om te voorkomen dat u een gat in uw budget slaat. Om u een beter idee te geven van het aanbevolen stroomverbruik voor elk type accommodatie, volgt hier een geschatte tabel:

 • Huisvesting van minder dan 30 m2 met gas- of collectieve verwarming, dito voor de boiler en een klein huishoudelijk toestel: aanbevolen vermogen: 3 kVA
 • 60 m2 met gas- of elektrische verwarming, het aanbevolen vermogen is 6 kVA
 • Van 80 tot 100 m2 met gasverwarming, het vereiste vermogen is 6 kVA
 • Van 80 tot 100 m2 met elektrische verwarming en waterverwarmer, wordt een elektrisch vermogen van 9 kVA aanbevolen
 • Woningen van 150 m2 of meer, met boiler en elektrische verwarming, het minimaal vereiste vermogen is 12 kVA of meer

Voorbeelden van offertes voor elektrische renovatie

Elektrische uitrusting voor een eengezinswoning

Een familie is van plan het elektrische systeem van een oud huis te laten verbouwen. Om deze schatting te berekenen is niets eenvoudiger: u neemt de gemiddelde kosten, inclusief BTW, van een volledige renovatie en vermenigvuldigt die met de oppervlakte. Je huis is 100 meter lang. De totale renovatie wordt door uw vakman opgegeven op 150 euro per vierkante meter inclusief BTW.

De uiteindelijke schatting is 15.000 euro inclusief BTW, dat wil zeggen de prijs per vierkante meter vermenigvuldigd met de oppervlakte. Aangezien uw huis vrij oud is, wordt er 10% BTW geheven.

Elektrische studio-uitrusting

Ouders hebben voor hun kind een studio-appartement van 20 m2 gekocht voor studentenhuisvesting. Aangezien de elektriciteit niet erg recent is, geven ze er de voorkeur aan de elektriciteit van de flat te vernieuwen voordat ze erin trekken. De vakman zal daarom een elektriciteitskast met een differentieelschakelaar en een stroomonderbreker installeren. Er zullen 3 lichtpunten worden gecreëerd in de badkamer, het toilet en de woonkamer. De kosten van de gedeeltelijke rehabilitatie zijn aangekondigd op 70 € / m2

Het totaalbedrag van de raming is dus 1400 € inclusief BTW.

Veel gestelde vragen over elektriciteit

Wat is de afstand tussen een elektrisch paneel en een boiler?

Zelfs als er geen afstand is om te respecteren, is het eerder een kwestie van gezond verstand. In de praktijk is het gebruikelijk een doorgang te voorzien die toegang geeft tot het paneel zonder ongemak te veroorzaken. Over het algemeen is de ruimte ten minste 70 centimeter. Om de veiligheid te verhogen, is het ook mogelijk om een waterdichte scheidingswand tussen de twee elementen te plaatsen.

Hoeveel stopcontacten kunnen op een stroomonderbreker worden gemonteerd?

Dit wordt altijd geregeld door de NF C 15-100 norm. Het aantal stopcontacten wordt beperkt tot 8 die worden beschermd door een enkele onderbreker van maximaal 16 A en tot 12 stopcontacten voor een onderbreker van maximaal 20 A.

Is een aardaansluiting verplicht?

De NFC 15-100 norm legt de verplichting op om een aardverbinding aan te sluiten op alle stopcontacten en schakelaars in alle kamers van het huis. Vóór deze hervorming van 2015 was aarding alleen vereist voor waterkamers in alle huizen die vóór 1991 zijn gebouwd.

Wat zijn de juiste dingen om te doen voor een duurzame elektrische installatie?

De natuurlijke slijtage van materialen is niet alleen van toepassing op een bepaald gebied, maar ook op elektriciteit. Om uw apparatuur zo lang mogelijk mee te laten gaan, zijn hier een paar goede praktijken om toe te passen:

 • Laat al uw ongebruikte toestellen niet op stand-by staan, vergeet niet dat ze zelfs op stand-by werken.
 • Vervang uw schakelaars en stopcontacten zodra u een defect opmerkt. Dit is van essentieel belang omdat het kortsluiting voorkomt.
 • Pas op voor te veel stopcontacten, gebruik ze spaarzaam om geen energie te verspillen.
 • Laat ten slotte uw elektrische apparatuur regelmatig controleren.

Wat zijn de kleurcodes voor elektrische draden?

De kleur van elektriciteitsdraden is niet altijd gereglementeerd geweest. Tegenwoordig zijn de kleuren in Europa gestandaardiseerd. Hier is een korte herinnering om u te helpen begrijpen:

 • Zwarte, bruine of rode draden zijn de draden waar de stroom doorheen loopt. In oudere gebouwen, kunnen ze geel zijn
 • De draden waaruit de stroom vloeit zijn lichtblauw of zwart in oudere gebouwen
 • De tweekleurige draden die de apparaten met de aarde verbinden zijn geel en groen
 • De heen- en weergaande draden, ook pendeldraden genoemd, zijn gewoonlijk oranje of paars

Wees voorzichtig, in oudere huizen wordt de kleurcode misschien niet gerespecteerd, dus is grote voorzichtigheid geboden. Het wordt aanbevolen alle draden te testen met een schroevendraaier van het testertype alvorens enige actie te ondernemen.

Welke voorschriften gelden voor elektrische installatiewerkzaamheden?

CONSUEL en certificaat van overeenstemming

CONSUEL is een verificatieprotocol voor elektrische installaties. Het is in het leven geroepen om te certificeren dat deze installaties voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en voorschriften. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt een certificaat van overeenstemming afgegeven.

Dit certificaat is verplicht voor een nieuwe elektrische installatie. Geen enkele elektriciteitsleverancier, of het nu EDF, Total, Spring of een andere is, kan een ingebruikneming aanvaarden zonder deze kostbare sesam te hebben verkregen.

Hoe verkrijgt u het CONSUEL-certificaat?

Allereerst moet u weten dat er vier soorten CONSUEL zijn, die elk in een CERFA-vorm verkrijgbaar zijn. Het gele, blauwe, paarse of groene certificaat. Het gele certificaat is voor huishoudelijk gebruik en komt daarom het meest voor. Het is bestemd voor particulieren die de conformiteit van hun woning willen laten garanderen, of het nu om een nieuwe of een gerenoveerde woning gaat.

Wie moet het certificaat aanvragen?

Indien u een particulier bent en een vakman hebt ingehuurd, is het aan de persoon die het werk uitvoert om de nodige stappen te ondernemen. De elektricien moet een CERFA-formulier nr. 12506*03 invullen waarbij hij verschillende documenten voegt:

 • Plan van de locatie van de woning
 • Contactgegevens van de elektricien
 • Technisch verslag van de installatie

Er zijn kosten verbonden aan dit certificaat, maar deze zijn afhankelijk van het bestelde type CONSUEL en uw status. Voor de prijs van de Consuel voor professionals bedragen de kosten van een geel certificaat van overeenstemming ongeveer 120 euro inclusief belasting.

CONSUEL EN ELEKTRISCHE METER

Bij een nieuwe elektrische installatie of bij het betrekken van een nieuw huis is de CONSUEL verplicht om de elektrische meter in gebruik te kunnen nemen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *